Trà gói pha vị dâu Cozy

32.000 

Trà túi pha vị dâu cozy có thể sử dụng như một loại nước giải khát, bạn cũng có thể sử dụng trà cozy khi căng thẳng hay mệt mỏi.