Thực phẩm ăn liền

Thực Phẩm Ăn Liền

Bim bim Poca bò lúc lắc

5.500 

Thực Phẩm Ăn Liền

Bim bim Lays vị tôm càng

5.500 
-3%

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo yến mạch Minh Trung

16.500 

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo sen Minh Trung

17.000 
-3%

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo nếp cẩm Minh Trung

16.500 
-3%

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo đậu xanh Minh Trung

16.500 
-3%

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo đậu đỏ Minh Trung

16.500 
-3%

Thực Phẩm Ăn Liền

Cháo long nhãn MinhTrung

16.500 
-5%
38.000 
-5%

Thực Phẩm Ăn Liền

Lương khô socola Phú Cường

38.000 
-5%

Thực Phẩm Ăn Liền

Lương khô óc chó Phú Cường

38.000 

Thực Phẩm Ăn Liền

Thạch ZaiZai Đức Hạnh

24.000